Robotyzacja.com

..robotyka wokół naszych myśli

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Automatyka i Robotyka Robotyka Teoria robotyki Interpretacje przekształceń

Interpretacje przekształceń

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Niech dla przykładu dane będzie przekształcenie : x’ = Px

Dowolne przekształcenie można interpretować na dwa sposoby

1    INTERPRETACJA AKTYWNA ( alibi )
    Pod działaniem przekształcenia P punkt x’ staje się obrazem x. P reprezentuje przekształcenie

2    INTERPRETACJA PASYWNA ( alias )
       Punkt x’ w nowym układzie współrzędnych, otrzymanym z układu bazowego przez przekształcenie
P będzie miał nowe współrzędne x. P reprezentuje osie x, y, z, oraz początek układu współrzędnych

   Poszczególne kolumny macierzy przekształcenia obrazują wersory układu współrzędnych, powstałego po przekształceniu P z układu bazowego.


        Image
        Image    oś, na którą zostaje przekształcona ox
        Image    oś, na którą zostaje przekształcona oy
        Image    oś, na którą zostaje przekształcona oz
        Image  punkt, na który zostaje przekształcony początek układu współrzędnych

PRZYKŁADY INTERPRETACJI

Y = PX

1    Pod działaniem P układ współrzędnych X przechodzi w układ Y
2    Układ współrzędnych Y względem układu P jest układem X

Z = PAB

1     Układ B pod działaniem złożenia przekształceń P i A staje się Z
2     Układ Z względem układu bazowego I jest układem B względem A, gdzie A określono względem P,
a P względem układu bazowego I.

Image 

 
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Szukaj artykułu

Partnerzy


Tematy pokrewne