Robotyzacja.com

..robotyka wokół naszych myśli

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Automatyka i Robotyka C++ Podstawy c++ Proste programy w C++ - pętla do … while

Proste programy w C++ - pętla do … while

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 


             Przejdźmy do pętli do … while. Schematycznie można ją przedstawić w następujący sposób:

Zapiszemy ją następująco: do { instrukcja; } while (warunek);

W pętli tej najpierw wykonywana jest pewna instrukcja, później sprawdzany warunek. Jeżeli warunek jest spełniony, ponownie wykonywana jest instrukcja. W przypadku nie spełnienia warunku program wychodzi z pętli. Łatwo zauważyć że zarówno w pętli while … jak i do … while pętla jest powtarzana w przypadku spełnionego warunku.

Jako przykład zastosowania tej pętli wykorzystamy napisany wcześniej program obliczający pole kwadratu (Proste programy w C++ – pole kwadratu) w którym to za pomocą instrukcji warunkowej if oraz pętli do … while sprawdzimy czy użytkownik podaje wartości dodatnie. Tym razem posłużymy się liczbami zmiennoprzecinkowymi typu double. Program ma za zadanie sprawdzić czy wprowadzana przez użytkownika liczba jest mniejsza lub równa zero, jeżeli tak jest, powinien wyświetlić komunikat o tym, że długość boku powinna być większa od zera. Komunikat ma pojawiać się tak długo, aż użytkownik wprowadzić właściwą liczbę. Wprowadzona właściwa dana ma zostać wykorzystana do obliczenia pola kwadratu, a użytkownik poinformowany o wyniku.

                Program wygląda następująco:

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
double a, pole;

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

      
{
       printf("Program obliczajacy pole kwadratu \n");

       do {
             printf("Podaj dlugosc boku kwadratu, a = \n");
             scanf("%lf", &a);
       if (a<=0) printf("Dlugosc boku musi byc wieksza od zera\n\n");
       }

       while (a<=0);

       pole=a*a;
       printf("Pole powiwerzchni kwatratu = %.2lf \n", pole);
       system("pause");

             return 0;

}

 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Szukaj artykułu

Partnerzy