Robotyzacja.com

..robotyka wokół naszych myśli

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Automatyka i Robotyka C++ Podstawy c++ Pierwszy program c++

Pierwszy program c++

Email Drukuj
Ocena użytkowników: / 11
SłabyŚwietny 

Utworzymy swój pierwszy program, korzystając z darmowego środowiska Dev-C++.

Po uruchomieniu programu należy stworzyć nowy plik wybierając Plik->Nowy->Plik źródłowy lub na skróty wciskając Ctrl N.

W utworzonym oknie wpiszemy nasz program:

 
int main(void)
{
return 0;
}
 

Program wykona się tylko jeden raz i nie zrobi nic.Obraz powinien mignąć tzn wykona się nasz program i od razu zakończy. Wciśnij kombinacje Ctrl F9 aby skompilować kod i zbudować program wykonywalny, kompilator poprosi Cię o zapisanie pliku nadaj mu jakąś nazwę i lokalizacje gdzie ma go zapisać. W tym miejscu będzie znajdować się Twój kod w pliku z rozszerzeniem .cpp oraz plik wykonywalny utworzony z kodu przez kompilator z rozszerzeniem .exe.

 

Program należy umieścić w funkcji głównej (main) między nawiasami klamrowymi { }.

Pare słów o zmiennych, które będziemy nieustannie stosować.

Wszystkie dane jakie przetwarza komputer są zapisane jako liczby binarne tzn. za pomocą 0 albo1 . Podstawowe typy zmiennych to:

 • symbol ze znakiem - char - 8 bitowy przyjmuje wartości od -128 do 127 czyli 256 mozliwych wartości

 • symbol bez zanku – unsigned char - 8 bitowy przyjmuje wartości od 0 do 255 czyli 256 mozliwych wartości. Napis unsigned poprzedzający char oznacza że zmienna ma być bez znaku.

 • Całkowita ze znakiem – int – 16 bitowa od -32768 do 32767 czyli 65536 wartości

 • Całkowita bez znaku – unsigned int – 16 bitowa od 0 do 65535 czyli 65536 wartości

 

 • W skrócie dla wszystkich typów

 • unsigned char - 8 bits - 0 do 255

 • char - 8 bits - -128 do 127

 • enum - 16 bits - -32,768 do 32,767

 • unsigned int - 16 bits - 0 do 65,535

 • short int - 16 bits - -32,768 do 32,767

 • int - 16 bits - -32,768 do 32,767

 • unsigned long - 32 bits - 0 do 4,294,967,295

 • long - 32 bits - -2,147,483,648 do 2,147,483,647

 • Typy zmiennych zmiennoprzecinkowych

 • float - 32 bits - 3.4 * (10^-38) do 3.4 * (10^+38)

 • double - 64 bits - 1.7 * (10^-308) do 1.7 * (10^+308)

 • long double - 80 bits - 3.4 * (10^-4932) do 1.1 * (10^+4932)

 

W następnych programach będę dla czytelności kodu umieszczła komentarze, które są pomijane przez kompilator w procesie kompilacji. Komentarz umieszcza się za //

// komentarz

wtedy cały wiersz za znakiem // będzie komentarzem lub pomiędzy /* */

/* komentarz ma tyle wierszy i kolumn

aż go nie zamkniemy */

 

Jeszcze należało by wspomnieć o bibliotekach i deklarowaniu zmiennych.

Biblioteki mają rozszerzenie .h i umieszczamy je zawsze na poczatku kodu. Zawierają one wcześnie zadeklarowane funkcje. W przyszłości bedziemy tworzyć własne biblioteki ale obecnie bedziemy kożystać już z gotowych. Generalnie wygląda tak:

#include <nazwa_biblioteki.h> //biblioteka znajduje się w folderze include

lub

#include ”nazwa_biblioteki.h” //kompilator sprawdza czy biblioteka znajduje się w folderze //gdzie zapisaliśmy nasz plik z kodem

 

Deklarowanie zmiennych.

Znając już typy zmiennych utworzymy naszą pierwszą zmienną. Ogólnie wygląda to następująco:

<typ zmiennej> <nazwa zmiennej>;

W tym miejscu warto też wspomnieć o znaczniku końca lini ; bez niego kompilator powie nam że wkodzie jest błąd i nie będzie mógł go skompilować.

Np

char pierwsza_zmienna1;

Utworzyłem zmienną o typie char i nazwie pierwsza_zmienna1 w programie będziemy kozystać z nazw więc pisząc w przyszłości programy nadawajcie nazwy adekwatne do pełnionych przez nie funkcji. Nazwa nie może zaczynać się od cyfry.

 

Przykładowy program matematyczny

 

 
int main(void){
dana1 = 10;
dana2 = 5;
suma = dana1 + dana2; //wynik 10 + 5 = 15
iloczyn = dana1 * dana2; //wynik 10 * 5 =
return 0;
}
 

 

Napewno chciałbyś zobaczyć wynik sowjej pracy a nie tylko mignięcie. Dlatego przyda się mała modyfikacja.

 
#include <iostream>//funkcja printf
#include <conio.h>//funkcja getch
char iloczyn;
char suma;
char dana1,dana2;
int main(void)
{
dana1 = 10;
dana2 = 5;
suma = dana1 + dana2; //wynik 10 + 5 = 15
iloczyn = dana1 * dana2; //wynik 10 * 5 = 50
printf("Wynik: %d \n", suma);
//Funkcja drukuje tekst na ekranie podany w "" 
//zawiera on specjalne znaki %d i \n.
//%d oznacza że w tym miejscu zostanie wpisana wartość 
//zmiennej suma w postaci dziesiętnej
//natomiast \n oznacza koniec linii tekst jest pisany od nowej linii
printf("%d \n", iloczyn);
getch(); //program czeka tak długo aż nie zostanie wciśnięty 
//dowolny klawisz
return 0;
} 
 

Sprawdź wszystko dokładnie sam pamiętaj że im więcej eksperymentujesz tym więcej się nauczysz.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Szukaj artykułu

Partnerzy