Wstęp do kinematyki w robotyce

piątek, 08 czerwca 2007 19:08 Dominik Łuczak
Drukuj
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

  Kinematyka podaje zależności pomiędzy położeniami, prędkościami i przyspieszeniami.

Podstawowe pojęcia związane z kinematyką manipulatora to :
a) mechanizm kinematyczny składający się z :
- ogniw kinematycznych – elementów, połączonych, jako jedno ciało, ruchowo z innymi   
       ogniwami
- par kinematycznych – umożliwiających połączenie dwóch ogniw względem siebie.     
       Samo połączenie to węzeł kinematyczny.
b) mechanizm manipulatora – jst to ciąg par kinematycznych. W tym wypadku należy posłużyć się szkicem kinematycznym, uwzględniającym węzły kinematyczne i pary kinematyczne.

Przykładowe oznaczenia par kinematycznych :

                RUCH OBROTOWY 2-D

Image

                RUCH OBROTOWY 2-D

Image
                RUCH OBROTOWY 2-D
Image
                RUCH OBROTOWY
Image

                RUCH PRZESUWNY

Image

                RUCH PRZESUWNY

Image

                RUCH PRZESUWNY

Image