Robot-definicja

sobota, 26 maja 2007 17:55 Dominik Łuczak
Drukuj
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

   Słowo robot pojawiło się na początku lat dwudziestych. Za początek robotyki uznaje się powszechnie rok opatentowania przez J. Devola pierwszego robota (1961). Elastyczny system produkcyjny to system,

który w razie potrzeb może być łatwo zmieniany do innego celu. Elastyczny znaczy programowalny.

Tu właśnie pojawiają się roboty – manipulatory programowalne. Najwięcej robotów stosowano w przemyśle samochodowym.

 

   Istnieje ogólna klasyfikacja robotów, podobnie jak i komputerów, ze względu na ich generacje :

a)       roboty programowalne – wykonują zawsze jeden i ten sam program wiele razy,

b)       roboty adaptacyjne – wyposażone są w czujniki, informujące czy określony detal znajduje się na miejscu – razie gdy detalu brakuje robot może sam go poszukać,

c)       roboty inteligentne – nie programuje się im faz wykonania zadania, tylko zadaje się określoną czynność ( zdolne do samoprogramowania ).

 

   Robot to z definicji :

a)       urządzenie techniczne, przeznaczone do zastępowania człowieka przy wykonywaniu określonych czynności manipulacyjnych, które jest przystosowane do realizacji różnych, łatwo zmienialnych programów ruchu manipulacyjno – transportowego, użytecznego w procesie produkcyjnym,

b)       roboty przemysłowe są automatami ruchowymi o uniwersalnym przeznaczeniu, wyposażonymi

w wiele osi, których ruch ze względu na kolejność jego sekwencji oraz jego rodzaj jest swobodnie programowalny, czyli może być łatwo zmieniany bez ingerencji mechanicznej.

Roboty są wyposażone w chwytaki, narzędzia oraz inne oprzyrządowanie. Mogą wykonywać czynności manipulacyjne i zadania wytwórcze,

c)       robot jest wielofunkcyjnym, reprogramowalnym manipulatorem, przeznaczonym do operowania przedmiotami, częściami, narzędziami oraz innymi urządzeniami specjalizowanymi poprzez wykonywanie różnorodnych programów ruchu, mających na celu wykonanie różnorodnych zadań.

 

Definicja strukturalna robota :

Image